Hrací řád tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald pro rok 2019

 1. Přístup do areálu tenisového oddílu mají pouze členové oddílu, členové TJ Sokol Rychvald a hosté.
 2. Hráči i ostatní návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, nepoškozovat zařízení a majetek TJ, dodržovat hrací řád a řídit se pokyny správců tenisových dvorců.
 3. Před nastoupením ke hře jsou všichni členové oddílu povinni splnit následující podmínky:
  • zaplatit členské a oddílové příspěvky
  • odpracovat 5 brigádnických hodin do konce dubna. Pokud člen nesplní pracovní povinnosti, je povinen zaplatit 750,-Kč za nesplnění brigádnické hodiny člen zaplatí 150,-Kč/1hod.
 4. Ke hře jsou hráči povinni nastoupit ve vhodném úboru a tenisové obuvi (obuv s hladkou podrážkou).
 5. Ke hře mohou hráči nastoupit pouze se souhlasem správce tenisových dvorců nebo jiného pověřeného člena tenisového oddílu.
 6. V případě využití kurtu hráčem, který není členem tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald (nečlen) s členem tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald, bude tento hráč (nečlen) hradit 50% z poplatku za každou hodinu využívání tenisového kurtu. V případě čtyřhry kdy jsou na kurtu tři členové tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald (nečlen) neplatí, v jiném případě platí hráči (nečlenové) celkem 50% z poplatku za každou hodinu využívání tenisového kurtu.
 7. Provoz na kurtech je určen časovým plánem. Časový plán akcí je průběžně aktualizován (turnaje, soutěže, období prázdnin apod.)
 8. Po ukončení hry jsou všichni hráči povinni upravit dvorec stěrkou a síťovačkou do kruhu.
 9. Provoz na kurtech v období od 1. 5. do 30. 10. je pondělí, středa, pátek, sobota, neděle od 8:00 do 19:00 a úterý, čtvrtek od 14:00 do 19:00. V letním období od 1. 6. do 31. 8. je hrací doba každý den od 8:00 do 20:00.
 10. Veškeré poplatky vybírá správce tenisových kurtů popřípadě pokladník tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald.
 11. Časový plán pro členy oddílu je upřesňován na jednotlivé dny v denním záznamu, který je k dispozici v klubovně oddílu. Záznamy je možno provádět pouze po souhlasu správce kurtů nebo pověřeného člena tenisového oddílu.
 12. Členové TJ, ostatní zájemci a hosté mohou svůj požadavek na využití tenisových dvorců plánovat jen na základě dohody se správcem nebo pověřeným členem tenisového oddílu.
 13. Na kurtech je zakázáno používat mobilní telefony.
 14. Na kurt mají povolen vstup pouze osoby, které respektují tyto zásady. Pokud je nedodržují, mohou být vykázány z areálu.
 15. Na tenisových dvorcích je zakázáno kouření.
 16. Do sportovního areálu je zakázáno vstupovat se psy.
 17. Tento hrací řád byl schválen výborem tenisového oddílu.

 

Karel Szarowski

předseda tenisového oddílu

TJ Sokol Rychvald