Zpráva o činnosti TJ Sokol Rychvald za rok 2009

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,

Dnes můžeme bilancovat tříleté působení dnes odstupujícího výboru a samozřejmě také činnost TJ Sokol Rychvald za rok 2009. Než-li začnu hodnotit jednotlivé oddíly, tak bych se zmínil o dosti značném problému, se kterým se s pozice starosty potýkám nejen já, ale určitě se s ním setkali předcházející starostové. V naší jednotě je bezmála 200 dospělých členů a při některých činnostech jako např. příprava tenisových kurtů, přípravy tenisových kurtů před a během turnajů, organizace plesu či podzimní úklid areálu se  na brigádách podílí jen minimálně členů. Někteří zvolí volbu zaplacení finančního obnosu, který nahrazuje brigádní činnost, ale tyto práce se musí vykonat. Kde jsou sliby členů, když jsem přebíral funkci starosty, že podílet se na zvelebování areálů a dalších činnostech se budeme podílet společnou rukou, již několikrát jsem se přesvědčil, že to byly jen plané sliby a nic více. Z tohoto důvodu jsem si sám sobě několikrát řekl, stojí ti to za to !!! Není některým členům lépe, zaplatí členské a oddílové příspěvky a pak jen kritizují dění v naši tělocvičné jednotě. Byl bych rád, aby jste se nad touto problematikou všichni, kterých se to týká důrazně zamysleli.

Odbor sokolské všestrannosti

Cvičení sokolské všestrannosti mládeže probíhala každé úterý v tělocvičně základní školy pod vedením Aleny Rodovské a Radima Hamruse. Průměrně se cvičení zúčastňovalo 10 členů a to převážně z oddílu Taekwonda, kteří využívají tohoto cvičení k rozvoji všestrannosti a výkonnosti, které nelze z důvodu časové tísně zařadit do běžného tréninku. Hlavní náplní bylo cvičení na nářadí , tolik oblíbené překážkové dráhy a míčové hry. Ke zlepšení fyzické kondice jsme také za příznivého počasí hojně využívali běžeckou dráhu a to i mimo dny běžných tréninků. Také jsme v roce 2009 nezaznamenali žádný úraz , což je vzhledem k náročnosti některých cvičení potěšující. Velmi dobře si vedli veteráni-důchodci jak při pracovní činnosti, tak i na poli sportovním. Dopolední pondělky,středy a pátky jsou tenisové kurty a v zimních měsících herna stolního tenisu na sokolovně  vyhrazeny právě jim, jejich sportovní výkony dosahují velmi dobré úrovně. Muži hrají stolní tenis v pondělky a středy během zimního období. Dne 19.10.2009 byl uspořádán zahajovací turnaj table tenistů s účastí 10 členů Sokola, vítězem se stal Josef Starostka a  Jaromírem Serafínem a Lukášem Serafínem.  Dne 19.12.2008 uspořádali Vánoční turnaj za účastí 12-ti table tenistů, který vyhrál Jiří Sadový před Lukášem Serafínem a Josefem Starostkou. Na počest zemřelého dlouholetého člena TJ Sokol Rychvald bratra Vladislava Zajíce naši tabletennisté uspořádali 1.ročník s názvem „Zajícův turnaj“, který se uskutečnil 16.1.2010 za účasti 13 nadšenců a v turnaj vyhrál Josef Starostka před Jaromírem Serafínem a Lukášem Serafínem. Ve spolupráci s občanským sdružením šachový oddíl byly v areálu sokolovny uspořádány v letních měsících dva šachové turnaje a to simultánka s mezinárodním mistrem Robertem Cvekem  a otevřený přebor Rychvaldu v rapid šachu.

Taneční soubor RITMO

V roce 2009 mělo TS RITMO celkem 90 tanečníků, z toho 54 bylo členy TJ Sokol Rychvald. Začátkem roku měl soubor několik vystoupení (převážně na plesové sezóně a při zajišťování programů na různých akcích – např: setkání s jubilanty města). Z přehlídky pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze, která se konala v březnu, si Ritmo přivezlo dvě ocenění a sice  za choreografie „Modlitba za vodu“ (K. Matušínská) a „Everybody dance now“ (J. Grussmannová). Taktéž s tancem „Modlitba za vodu“ soubor vyhrál hlavní cenu taneční soutěže Hlučínský talent a první místo v soutěži scénických tanců Paforta Ostrava. Vzhledem k  dlouhodobé nemoci Kateřiny Matušinské byly nové choreografie nacvičovány  až v říjnu 2009 a jejich nácvik bude ukončen až v letošním roce.

 

Tenisový oddíl

V tenisovém oddíle Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald je k  31.12.2009 zaregistrováno 128 členů.  Základnu tvoří 88 mužů, 29 žen, 2 dorostenky, 5 dorostenců, 4 žáci a žádná žákyně. Jeho činnost za řízení výboru tenisového oddílu pod vedením předsedy Petra Kiky st. probíhala ke spokojenosti všech členů oddílu. Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 11.4.2009, největší zásluhu na technickém  zabezpečení chodu celého areálu měla  parta skalních členů, která je vždy ochotna přiložit ruku k dílu před zahájením i v průběhu  sezóny. Taktéž zaplacení oddílových příspěvků bylo splněno.  

Okresní soutěž družstev veteránů 2009

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily mistrovské soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovalo družstvo veteránů nad 35 let ve složení Vít Baláž, Roman Plecháček, Karel Sitár st. a Pavel Plachetka. S umístěním na 10.místě z 12-ti družstev.  Družstvo nad 45 let ve složení Petr Kika st., Vlastimil Záruba, Zdeněk Černoch, Oldřich Ryška, Josef Starostka, a Jiří Sadový se  umístilo na 5. až 8. místě z 12-ti družstev. Ve skupině nad 55 let se družstvo ve složení František Čejka, Pavel Kusýn st., Oldřich Ryška, Karel Blejchař, Miroslav Machara a Milan Pavlorek se umístilo na 1. místě z 10-ti družstev.

Oddílové turnaje

Dne 1.6.2009 byly zahájeny uzavřené dlouhodobé tenisové turnaje našeho oddílu ve dvouhře (12. ročník tzv. „Buntkořů“, 5. ročník „Gryfenek“ a letos poprvé se náš dospělý dorost nesešel pro dlouhodobý i jednodenní turnaj  „Omladiny“ ). Dne 26.6.2009 se konal 2.ročník  oddílového tenisového turnaje veteránů ve čtyřhrách o Putovní pohár. První místo vybojovali Karel Ostružka - Oldřich Ryška, druzí skončili František Čejka - Leoš Lukša a třetí Miroslav Machara – Karel Šafarčík .  Den 27.6.2009 se poprvé za celou dobu konání pro déšť neuskutečnil Oddílový tenisový turnaje ve čtyřhře mužů a žen o Putovní pohár. Pro účast v turnaji bylo zaregistrováno šest párů mužů a čtyři páry žen. Dne 22.8.2009 se poprvé uskutečnil 1. ročník otevřeného tenisového turnaje mužů ve čtyřhrách za účasti 25 dvojic. První místo vybojovali Tomáš Mutina -Tomáš Petřík (oba Start Poruba), na druhém místě se umístili Marek Čogala – Jaroslav Golomb (oba Start Poruba) a třetí se umístili Pavel Matoušek – Jaromír Pavlica (oba Start Poruba).Dne 25.8.2009 proběhl oddílový turnaj dvouhry mladších žáků. 1.místo vybojoval Marek Plecháček, 2.místo získal  Marek Halška při účasti dvou hráčů. Dne 27.8.2009 proběhl oddílový tie-breakový turnaj mladších žáků. První místo vybojoval Marek Plecháček, 2.místo získal Marek Halška opět při účasti dvou hráčů. Dne 29.8.2009 se pořádal, jako neoficiální ukončení tenisové sezóny, oddílový tie-breakový turnaj mužů a žen. Zúčastnilo se 13 mužů a 6 žen, pro nepřízeň počasí byl turnaj v zárodku ukončen. Dne 4.9.2009 se poprvé uskutečnil 1. ročník oddílového turnaje v tie-breaku muži nad 60 let. První místo vybojoval Miroslav Machara, druhé místo vybojoval Milan Pavlorek a třetí místo vybojoval Karel Blejchař. Dne 5.9.2009 byly oficiálně zakončeny dlouhodobé turnaje „Buntkořů“ a „Gryfenek“. 12. ročník dlouhodobého turnaje „Buntkořů“ vyhrál Kika Petr st., druhý se umístil Karel Sitár st. a třetí skončil Oldřich Ryška. Vítězkou 4. ročníku dlouhodobého turnaje „Gryfenek“ se stala Květoslava Chrobáková, druhá  se umístila Jana Sitárová a třetí Jana Grussmanová. Dne 12.9.2010 se pořádal  tie-breakový turnaj Buntkořů a Gryfenek, kdy první místo obsadil Josef Starostka, druhý Karel Sitár st. a třetí Petr Kika st.. V kategorií žen se umístila na prvním místě Karolína Ostružková, druhá Květoslava Chrobáková a třetí Jana Grussmanová. V závěru turnaje po vyhlášení vítězů se konalo  již tradiční posezení  s volnou zábavou. Dne 13.9.2009 se uskutečnil 26.ročník tenisového klání „O diamantovou raketu“, kterou vyhrála dvojice Karel Sitár st. – Čeněk Halama, druhá se umístila dvojice Petr Kika st. – Vratislav Tyl a třetí Karel Blejchař – Břetislav Halška. Po celou tenisovou sezónu, v pondělí, středu a pátek dopoledne hráli naši důchodci Emil Díža, Josef Blejchař, Milan Pavlorek, Čeněk Halama, Jiří Mareček, Karel Šafarčík, Leoš Lukša a Jan Šimík  s nasazením, které by jim mnoho našich mladých sportovců mohlo závidět.

Prázdninové vyžití mládeže

Od 1. července do 31. srpna  od pondělí do pátku bylo možno využívat náš areál bezplatně pro naši mládež v tenise, stolním tenise, fotbalu, šachu, scrabble, vybíjené, ruských kuželkách a petangue. Je však nutné konstatovat, že letošní zájem mládeže byl nulový.

Turnaje podniků a firem

Dne 16.5.2009  turnaj ODS ve čtyřhře smíšených dvojic. Dne 31.5.2009  agentura MARS uskutečnila podnikový turnaj Elektrárny Dětmarovice. Dne 5.6.2009  byl uskutečněn turnaj podnikatelů a jejich hostů „GULÁŠ Open“ ve  čtyřhře dvojic. Turnaj organizoval pan Milan Spolník. 13.6.2009 se konal X. ročník Tenisového turnaje čtyřher VIP Rychvald, pořádaný Českým svazem ledního hokeje.Dne 19.6.2009  se konal turnaj Vězeňské služby České republiky. Dne 12.9.2009 firma MINOVA BOHEMIA s.r.o. uspořádala pro zaměstnance a hosty mezinárodní tenisový turnaj ve čtyřhře.

 

Brigádnická činnost

 • jarní a podzimní úklid areálu TJ Sokol Rychvald
 • zprovoznění a zazimování tenisových kurtů
 • údržba zeleně a reklamních panelů

Hospodaření oddílu

 

V roce 2009 činily celkové náklady tenisového oddílu 174 068,- Kč. Příjmy z pronájmu kurtů byly 92 605,-Kč, z oddílových příspěvků 64 600,- Kč a z členských příspěvků 20 360,-Kč. Tenisovou činnost oddílu řídil 7-mi členný výbor vedený Petrem Kikou st.. Jeho prodlouženou rukou při řízení byli správci areálu Josef Spiewok, František Kočenda a Radek Kopecký, kteří svou každodenní přítomností zajišťoval bezchybný a bezproblémový chod našeho sportovního zařízení, které svou vybaveností a možnostmi umožňuje aktivní odpočinek nejen členům našeho oddílu.

Dne 12.10.2009 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat tenisovému výboru pod vedením Petra Kiky st., Lumírem Küblem a obětavou práci Františka Pisarčíka, Renaty Pisarčíkové. Všichni jmenovaní významnou měrou přispěli k zajištění celé tenisové sezóny roku 2009.

Výbor tenisového oddílu TJ Sokol Rychvald :

Petr Kika   – předseda

Lumír Kübel – jednatel

členové - Břetislav Halška, Ondřej Halška, Jana Juřicová, Karel Sitár st., Pavel Kusýn st.

Správce tenisových kurtů: Josef Spiewok , František Kočenda, Radek Kopecký Oddíl  taekwondo WTF

V roce 2009 trénovali cvičenci oddílu taekwondo každé pondělí a středu v tělocvičně základní školy. Celkem 32  členů klubu se připravovalo pod vedením trenérů Rodovských a Radima Hamruse. Zúčastnili se celkem 12 turnajů, z toho 5 bylo zahraničních. Oddíl má 3 kvalifikované rozhodčí a jako i v minulých letech byly členy státní A reprezentace sestry Zuzana a Žaneta Rodovské.

Začátkem roku výtečně zabojovala Žaneta Rodovská na výběrovém turnaji v německém Tubingenu, kde obsadila vynikající druhé místo. Méně se jí už dařilo na březnovém mistrovství Holandska, kde skončila těsně pod medailovým umístěním čtvrtá. V březnu soutěžili i naši mladší bojovníci na turnaji v Praze, odkud po skvělých výkonech přivezli 3 x zlato, 1 x stříbro a 2 x bronz. Velkou událostí byly také zkoušky na technické stupně, na které jsme se dlouho pečlivě připravovali a  dne 23.května 2009 byly naše vědomosti a dovednosti prověřeny panem Ondřejem Havlíčkem z pražského oddílu.Všichni včetně těch nejmenších složili zkoušku na výbornou a získali vyšší pásek.

Na nejprestižnější český turnaj – Otevřené mistrovství ČR do Prahy tentokrát odjelo 5 závodníků, což je nejvyšší počet v historii rychvaldského taekwonda. Denisa Plhalová a Tomáš Minol byli ve svých kategoriích velice úspěšní a oběma scházel pověstný krůček k zisku titulu mistra republiky. Oba skončili na úžasném druhém místě. Bronzovou medaili přidala Alena Szebestová. Filip Švehelka i Christian Stankuš zůstali po dvou vyhraných bojích na pěkném čtvrtém místě. Hlavní událostí roku byla účast Žanety Rodovské na Mistrovství světa seniorů v Dánsku. Žaneta v roce 2009 přestoupila z juniorské kategorie mezi zkušené závodnice. Los nebyl bohužel příznivý a přisoudil jí reprezentantku ze Švédska, se kterou už na mistrovství Holandska i Německa v boji o medaile prohrála. Bohužel Žaneta ji ani do třetice neporazila a na svém prvním seniorském mistrovství světa obsadila 12.místo. V říjnu se naši závodníci zúčastnili ještě dvou turnajů a to v Hradci Králové a Praze.  Z 18 závodníků si odvezlo medaili 16 dětí, což je veliký úspěch.

            V roce 2009 se naši tři rozhodčí zúčastnili několika školení a všem byla obnovena licence. Poděkování patří všem členům oddílu za vzornou reprezentaci oddílu Sokola Rychvald.

             A zde je výčet úspěchů rychvaldských závodníků:

 

 • TUBINGEN CUP (NĚMECKO) - 2.místo   Žaneta Radovská
 • DUTCH  OPEN (HOLANDSKO) - 4. místo  Žaneta Radovská
 • COBRA CUP PRAHA - 1.místo  Denisa Plhalová , 1.místo  Christian Stanku, 1.místo  Tomáš Minol, 2.místo  Daniel Horvát, 3.místo  Filip Švehelka, 3.místo  Ondřej Mirga
 • APRÍLOVÝ TURNAJ (HUMPOLEC) - 2.místo  Tereza Adamčíková, 2.místo  Christian Stanku, 2.místo  Daniel Horvát, 3.místo  Tomáš  Minol, 3.místo  Ondřej Mirga, 4.místo  Simona Putová
 • GERMAN  OPEN (NĚMECKO) - 4.místo  Žaneta Radovská
 • SCORPIONS  CUP (OLOMOUC) - 2.místo  Alena  Szebestová, 2.místo  Denisa  Plhalová, 3.místo  Christian Stanku, 3.místo  Petr Sivek, 4.místo  Dominik Bodinger
 • MÁJOVÝ POHÁR (PRAHA) - 1.místo Filip Švehelka, 1.místo Denisa Plhalová, 2.místo  Christian Stanku, 2.místo  Daniel Horvát, 3.místo  Alena Szebestová
 • MISTROVSTVÍ  ČR (PRAHA) - 2.místo Denisa Plhalová, 2.místo  Tomáš Minol, 3.místo  Alena Szebestová, 4.místo  Filip Švehelka, 4.místo  Christian Stanku
 • MASTERS OPEN (NĚMECKO) - 4.místo  Žaneta Radovská
 • MISTROVSTVÍ  SVĚTA  SENIORŮ (DÁNSKO) - 12.místo  Žaneta Radovská
 • SOKOL  CUP (HRADEC KRÁLOVÉ) - 1.místo  Tereza  Adamčíková, 1.místo  Filip Švehelka, 1.místo  Christian Stanku, 2.místo  Tomáš Minol, 2.místo  Tamara Trojovská, 2.místo  Aneta  Staňková, 3.místo  Petr  Sivek, 3.místo  Lukáš Galád, 4.místo  Jonáš Trojovský
 • PRAGUE  OPEN  PRAHA - 1.místo  Filip Švehelka, 2.místo  Aneta Staňková, 2.místo  Daniel  Horvát, 3.místo  Simona  Putová, 3.místo  Denisa Plhalová, 3.místo  Christian Stanku, 3.místo  Adam Put,  4.místo  Tomáš Minol, 4.místo  Ondřej Mirga 

V Rychvaldě, 4.3.2010

Lumír Kűbel,     starosta TJ Sokol Rychvald