Vážené sestry a bratři, vážení hosté,

Rok s rokem se sešel a my dnes můžeme bilancovat činnost TJ Sokol Rychvald za rok 2010. Než-li začnu hodnotit jednotlivé oddíly, tak bych se tak jako v roce 2009 zmínil o dosti značném problému, se kterým se s pozice starosty potýkám nejen já, ale určitě se s ním setkali předcházející starostové. Heslo sliby chyby v naši jednotě jednoznačně platí !!  V naší jednotě je bezmála 200 dospělých členů a při některých činnostech jako např. příprava tenisových kurtů, přípravy tenisových kurtů před a během turnajů, organizace plesu či podzimní úklid areálu se  na brigádách podílí jen minimálně členů. Velké díky platí zejména Petrovi Kikovi staršímu, Zdeňku Vavříkovi, manželům Sítařovým a Pisarčikovým, Břetislavu Halškovi, Víťovi Kellnerovi a pokud jsem některé z Vás nevyjmenoval, tak se omluvám, ale zejména tito členové se výrazně podíleli na chodu TJ. Někteří zvolí volbu zaplacení finančního obnosu, který nahrazuje brigádní činnost, ale tyto práce se musí vykonat. Z důvodu svého pracovního zaneprázdnění jsem 2 x v roce 2010 uvažoval o rezignaci, ale nakonec jsem se nechal přemluvit a v práci starosty budu pokračovat. Bohužel spousta členů a to zejména tenisové oddílu jen kritizují dění v naši tělocvičné jednotě. Byl bych rád, aby jste se nad touto problematikou všichni, kterých se to týká důrazně zamysleli místo řečí se aktivně zapojili !!!

Oddíl stolního tenisu

V roce 2010 byl členy oddílu sokolské všestrannosti založen oddíl stolního tenisu, ve kterém je 23 členů z toho 11 reprezentuje naše barvy ( Kopec Jiří, Bodinger  Jiří, Serafín David, Serafín Lukáš, Sadový Jiří, Serafín Jaromír, Spurný Lumír, Ryška Oldřich, Groman Jiří, Serafín Jíří a Starostka Josef) v regionální soutěži mužů, kde ve čtrnáctičlenné žebříčku se po 21.kole drží na skvělém 3.místě. Velmi dobře si vedli veteráni-důchodci jak při pracovní činnosti, tak i na poli sportovním. Dopolední pondělky,středy a pátky jsou tenisové kurty a v zimních měsících herna stolního tenisu na sokolovně  vyhrazeny právě jim, jejich sportovní výkony dosahují velmi dobré úrovně. Na počest zemřelého dlouholetého člena TJ Sokol Rychvald bratra Vladislava Zajíce naši tabletennisté uspořádali 1.ročník s názvem „Zajícův turnaj“, který se uskutečnil 16.1.2010 za účasti 13 nadšenců a v turnaj vyhrál Josef Starostka před Jaromírem Serafínem a Lukášem Serafínem. Před vánoci byl tradičně uspořádán Vánoční turnaj za účastí 14-ti table tenistů, který vyhrál Karel Ostružka, druhý se umístil Kusýn Pavel a třetí Jaromír Serafín.

Taneční soubor RITMO

V roce 2010 mělo TS RITMO celkem 110 tanečníků a všichni byli členy TJ Sokol Rychvald. Začátkem roku měl soubor několik vystoupení (převážně na plesové sezóně a při zajišťování programů na různých akcích – např: setkání s jubilanty města). Z přehlídky pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze, která se konala v březnu, si Ritmo přivezlo ocenění za choreografii „Sestry“ (J. Grussmannová). Tento tanec získal také ocenění společně s choreografií „Můj brácha má prima bráchu“ (K. Matušínská) na taneční soutěži Hlučínský talent. V červnu se zúčastnili taneční přehlídky Sokolgym v Brně, odkud si přivezli dvě ceny za choreografie „Bum bum dance“ (K. Matušínská) a opět „Sestry“ (J. Grussmannová). V roce 2010 vystupovali celkem 30x a celý rok jsme se připravovali na svůj velký taneční koncert „RITMO 25“, kterým 25. března 2011 oslaví 25 let trvání souboru.

 

 

Tenisový oddíl

V tenisovém oddíle Tělocvičné jednoty Sokol Rychvald je k  31. 12. 2010 zaregistrováno 119 členů.  Základnu tvoří 82 mužů, 25 žen, 2 dorostenky, 6 dorostenců, 4 žáci a žádná žákyně. Jeho činnost za řízení výboru tenisového oddílu pod vedením předsedy Petra Kiky st. probíhala ke spokojenosti všech členů oddílu. Provoz na tenisových kurtech byl zahájen dne 16. dubna 2010, největší zásluhu na technickém  zabezpečení chodu celého areálu měla  parta skalních členů, která je vždy ochotna přiložit ruku k dílu před zahájením i v průběhu  sezóny. Taktéž zaplacení oddílových příspěvků bylo splněno.  

 

Okresní soutěž družstev veteránů 2010

 

V měsíci květnu a červnu se uskutečnily mistrovské soutěže družstev veteránů. Náš oddíl tenisu TJ Sokol Rychvald reprezentovalo družstvo veteránů nad 45 let ve složení Petr Kika st., Vlastimil Záruba, Zdeněk Černoch, Jiří Sadový a Josef Starostka se  umístilo na 7. místě z 9-ti družstev. Ve skupině nad 55 let se družstvo ve složení František Čejka, Pavel Kusýn st., Oldřich Ryška, Karel Blejchař, Miroslav Machara a Milan Pavlorek se umístilo na 4. místě z 11-ti družstev.

 

Oddílové turnaje 

 1. 6. 2010 byly zahájeny uzavřené dlouhodobé tenisové turnaje našeho oddílu ve dvouhře (13. ročník tzv. „Buntkořů“, 6. ročník „Gryfenek“.
 2. 6. 2010 sekonal 6.ročník Turnaj měst ve čtyřhrách, konaného pod záštitou starosty města Rychvald. Turnaje se zúčastnili hráči města Rychvaldu, Bohumína a Petřvaldu, kdy každé město reprezentují dvě dvojice.1.místo obhájili hráči z Petřvaldu Koóš/Uherek, na druhém místě tradičně město Rychvald Kika st./Sitár st.  a na třetím místě město Petřvald Růžička/Holeček. 
 3. 6. 2010 se konal 3.ročník oddílového tenisového turnaje veteránů ve čtyřhrách o Putovní pohár.  První místo vybojovali Karel Blejchař – Pavel Kusýn, druzí skončili Karel Ostružka – Vratislav Tyl a třetí Emil Díža – Jiří Mareček .
 4. 6. 2010 se konal Oddílový tenisový turnaje ve čtyřhře mužů a žen o Putovní pohár. Pro účast v turnaji bylo zaregistrováno šest párů mužů a dva páry žen. V kategorií mužise na 1.místě umístil 
  Petr Kika st./Karel Sitár st., na 2.místě se umístili Vit Baláž/Karel Sitár ml. a na 3.místě se umístili Jaromír Serafin/Josef Starostka. V kategorii žen po tuhém boji získali 1.místo Jana Sitárová/Květuše Prchalová a na 2.místě se umístili Jana Juřicová/Iveta Kopková.
 5. 7. 2010 se poprvé uskutečnilo tenisové klání ve čtyřhře mužů mezi obcí Dolní Lutyně a TJ Sokol Rychvald, za účastí tři dvojic na každé straně. Vítězem klání se stali borci TJ Sokol Rychvald 5:4 před obcí Dolní Lutyně. TJ Sokol Rychvald reprezentovali hráči: Sitár Karel st., Ryška Oldřich, Kika Petr st., Sadový Jiří, Serafín Jaromír a Starostka Josef.
 6. 8. 2010 se uskutečnil 2. ročník otevřeného tenisového turnaje mužů ve čtyřhrách za účasti 10dvojic, z toho jedna žena. První místo obhájili Tomáš Mutina -Tomáš Petřík (oba Start Poruba), na druhém místě se umístili Přemysl Slíva – Radomír Zamazal (oba Start Poruba) a třetí se umístili Oldřich Mahdal – Pavel Lefkovič (oba Start Poruba).
 7. 8. 2010 se pořádal, jako neoficiální ukončení tenisové sezóny, oddílový tie-breakový turnaj mužů a žen. Zúčastnilo se 15 mužů a 3 ženy, pro nepřízeň počasí byl turnaj v zárodku ukončen.
 8. 9. 2010 se uskutečnil na závěr sezóny oddílový turnaj ve čtyřhře mužů nad 60 let. První místo vybojoval Milan Pavlorek/Karel Ostružka, druhé místo vybojoval Čeněk Halama/Karel Blejchař a třetí místo vybojoval JosefBlejchař/Jan Šimík.  
 9. 9. 2010 byl oficiálně zakončen13.ročníkdlouhodobého turnaje „Buntkořů“ , který vyhrál Kika Petr st., druhý se umístil Karel Sitár st. a třetí skončil Lumír Kübel.
 10. ročník dlouhodobého turnaje „Gryfenek“ se letos nekonal pro neúčast hráček ze zdravotních důvodů.
 11. 9. 2010 tradiční tie-breakový turnaj Buntkořů a Gryfenek se pro nepřízeň počasí nekonal, avšak tradičníposezení s volnou zábavou bylo naplněno.    
 12. 9. 2010 se uskutečnil 27. ročník tenisového klání „O diamantovou raketu“, kterou vyhrála dvojice Oldřich Ryška – Čeněk Halama,druhá se umístila dvojice Karel Blejchař – Vratislav Tyl a třetí Petr Kika st. – Marek Halška.

Po celou tenisovou sezónu, v pondělí, středu a pátek dopoledne hráli naši důchodci Emil Díža, Josef Blejchař, Milan Pavlorek, Čeněk Halama, Jiří Mareček, Karel Šafarčík, Leoš Lukša a Jan Šimík  s nasazením, které by jim mnoho našich mladých sportovců mohlo závidět.

Prázdninové vyžití mládeže

Od 1. července do 31. srpna  od pondělí do pátku bylo možno využívat náš areál bezplatně pro naši mládež v tenise, stolním tenise, fotbalu, šachu, scrabble, vybíjené, ruských kuželkách a petangue. Je však nutné konstatovat, že letošní zájem mládeže byl opět nulový.

Turnaje podniků a firem

 1.   5. 2010 se konal ODS – turnaj ve čtyřhře smíšených dvojic.
 2.   5. 2010 firma MINOVA BOHEMIA s.r.o. uspořádala pro zaměstnance a hosty mezinárodní tenisový turnaj ve čtyřhře.
 3. 6. 2010 se konal XI. ročník Tenisového turnaje čtyřher VIP Rychvald,pořádaný Českým svazem ledního hokeje
 4. 18. 6. 2010 by uskutečněn turnaj podnikatelů a jejich hostů „GULÁŠ Open“ ve čtyřhře dvojic. Turnaj organizoval pan Milan Spolník.
 5. 8. 2009p.Procházkauspořádal pro zaměstnance své firmy a hosty tenisový turnaj ve čtyřhře.

                                                                                                                         

            Hospodaření oddílu

 

V roce 2010 činily celkové náklady tenisového oddílu 173 840,- Kč. Příjmy z pronájmu kurtů byly 88 740,-Kč, z oddílových příspěvků 64 600,- Kč a z členských příspěvků 20 500,-Kč. Tenisovou činnost oddílu řídil 7-mi členný výbor vedený Petrem Kikou st.. Jeho prodlouženou rukou při řízení byli správci areálu Josef Spiewok, František Kočenda, Petr Piekar a Jan Ovšák, kteří svou každodenní přítomností zajišťoval bezchybný a bezproblémový chod našeho sportovního zařízení, které svou vybaveností a možnostmi umožňuje aktivní odpočinek nejen členům našeho oddílu. 12. 10. 2009 byl posledním hracím dnem v našem tenisovém areálu.

Oddíl  taekwondo WTF

V roce 2010 trénovali cvičenci oddílu taekwondo každé pondělí a středu v tělocvičně základní školy. Celkem 29 členů se připravovalo pod vedením trenérů Rodovských a Radima Hamruse. Oddíl má 4 kvalifikované trenéry a 3 rozhodčí.Členkou státní  A  reprezentace je i nadále Žaneta Rodovská.Ta se bohužel potýkala většinu roku s vleklým zraněním kolene a tudíž se neúčastnila turnajů. Ostatní cvičenci se činili a z 8 turnajů přivezli 11 zlatých, 11 stříbrných a 10 bronzových medailí. Oddíl taekwonda se zabývá především sportovním zápasem a proto se zúčastňuje téměř všech turnajů pořádaných v České republice. Hned v úvodu roku jsme se zúčastnili Scorpions cupu v Olomouci, kde mezi nejlepšími závodníky uhájili  první místo Christian  Stankuš, Tereza Adamčíková a Kristýna Galádová. V únoru na  pražském Hirundo cupu opět zazářila Tereza Adamčíková a společně s Filipem Švehelkou získali zlaté medaile. Březen patřil opět pražskému klání a první místa vybojovaly Denisa Plhalová a Simona Putová. Na Aprílovém turnaji v Humpolci získala zlato Tamara Trojovská. Nezklamala ani Denisa Plhalová a z Májového poháru přivezla zasloužené zlato. 28.května se na Sokolovně konaly zkoušky na vyšší technické stupně. Zkoušejícím byl předseda Českého svazu taekwondo-WTF ing Bohuslav Hybrant. Naši cvičenci  byli vzorně připraveni a ani tréma jim nezabránila podat skvělé výkony. Všichni včetně těch nejmenších složili zkoušku na výbornou a získali vyšší pásek. Na nejprestižnější  český turnaj – Otevřené mistrovství ČR do Prahy odjeli 2 závodníci.Denisa Plhalová a Tomáš Minol. V juniorské kategorii Denisa Plhalová v prvním zápase porazila soupeřku z českého oddílu , v boji o finále ale podlehla polské reprezentantce a obsadila krásné třetí místo.Tomáš Minol měl bohužel smůlu a v boji o postup na medailové příčky prohrál o jediný bod. I tak jsme ale s jeho výkonem spokojeni. Bilanci si vylepšil na Sokolském turnaji v Hradci Králové, kde obsadil 1.místo. Na posledním turnaji sezóny Prague open vybojovala zlato Denisa Plhalová.

      Poděkování patří všem závodníkům oddílu za vzornou reprezentaci Sokola Rychvald.

 

A zde je výčet úspěchů rychvaldských závodníků:

30.01.  SCORPIONS  CUP – OLOMOUC

            1.místo  Tereza Adamčíková,

1.místo  Kristýna Galádová

            1.místo  Christian  Stankuš

            2.místo  Tamara Trojovská

            2.místo  Alena Szebestová

            3.místo  Jonáš Trojovský

            3.místo  Ondřej Mirga

            3.místo  Aneta Staňková

 

27.02.  HIRUNDO CUP – PRAHA

           1.místo  Tereza Adamčíková

           1.místo  Filip Švehelka

           2.místo  Aneta Staňková

           2.místo  Tamara Trojovská

           2.místo  Adam Put

           2.místo  Tomáš Minol

           3.místo  Jonáš Trojovský

           3.místo  Simona Putová

           3.místo  Denisa Plhalová

 1.  místo  Christian Stankuš

           4.místo  Ondřej Mirga

 

 20.03.  COBRA  CUP – PRAHA

            1.místo  Simona Putová

            1.místo  Denisa Plhalová

            2.místo  Tamara Trojovská

            4.místo  Lukáš Galád

 

03.04.  APRÍLOVÝ TURNAJ – HUMPOLEC

           1.místo  Tamara Trojovská

           2.místo  Simona Putová

           2.místo  Anežka Bernatíková

           2.místo  Tereza Adamčíková

           3.místo  Adam Put

           3.místo  Lukáš Galád

           4.místo  Aneta Staňková

 

08.05.  MÁJOVÝ TURNAJ – PRAHA

           1.místo  Denisa Plhalová

           4.místo  Pavel Kaczur

 

19.06.  CZECH  OPEN – PRAHA

           3.místo  Denisa  Plhalová

           4.místo  Tomáš Minol

 

09.10.  SOKOL  CUP – HRADEC KRÁLOVÉ

            1.místo  Tomáš Minol

            4.místo  Michal Stolička

 

30.10.  PRAGUE  OPEN – PRAHA

            1.místo  Denisa Plhalová

            2.místo  Aneta Staňková

            3.místo  Michal Stolička

V Rychvaldě, 4.3.2011

Lumír Kűbel,     starosta TJ Sokol Rychvald